Sentrumstomter til salgs

Ballangen kommune har ledige tomter til salgs i Husvannet boligfelt.

Tomtene ligger i naturskjønne omgivelser i sydvendt, skrånende terreng ved Husvannet. Ved enden av tomtefeltet er det anlagt område med tursti for allmen benyttelse. I tillegg skal det etableres en moderne lekepark i tilknytning til tomtefeltet.

Henvendelse vedrørende ledige tomter kan rettes til oppmålingsavdelingen v/ Edgar Sletteng (76929159)  eller rådmann Knut Einar Hanssen (76 92 91 01).

Husvannet boligfelt oversiktskart
Husvannet boligfelt kartskisse

Rådmannen

ØN 04.03.2016