Resultat:


A
Allment kulturarbeid - søknad (KF-422)
Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse (KF-416)
Arrangement - melding om (KF-152)
Avslag på søknad - klage (KF-149)

B
Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (KF-101)
Barnehage - Permisjon og oppsigelse (KF-121)
Barnehage - Reduksjon foreldrebetaling

D
Drift- og investeringstilskudd til allment kulturarbeid (KF-422B)
Drifts- og investeringsstøtte til idrettslag (KF-400)

F
Forespørsel om papirskjema (KF-248)
Fri fra undervisning (KF-255)
Funksjonshemmedes og andres organisasjoner - støtte til drift og tiltak (KF-369)

G
Gravelmelding

H
Høringsuttalelse (KF-239)

I
Innmelding skole (KF-130)
Innsynsbegjæring (KF-390)

K
Klage på forvaltningsvedtak (KF-358)
Klage på renovasjon (KF-276)
Kulturarrangement - tilskudd (KF-136)
Kulturarrangement (KF-223)
Kulturmidler (KF-109)

M
Miljøtips (KF-254)
Motorferdsel i utmark - Narvik kommune
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Musikk-/kulturskole - Opptak og utmelding (KF-172)

N
Nabovarsel / Gjenpart av nabovarsel (KF-370)
Nedsettelse/ettergivelse/utsettelse av skatt (KF-210)
Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)

O
Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134)

R
Rekvisisjon av oppmålingsforretning (KF-144)
Ris og ros til kommunen (KF-280)

S
Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Skatteattest - Bestilling av (KF-435)
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skjenkebevilling (KF-423)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, permisjon og utmelding (KF-105)
Sommerjobb - skoleungdom (KF-462)
Spørsmål til formannskapet (KF-241)
Startlån (KF-205)
Søknad om søskenmoderasjon (KF-246)
Søknad om torg-/salgsplass (KF-243)

T
Transportstøtte - søknad (KF-392)