I henhold til lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Ballangen kommune i nordland

Søker: Ballangen Sjøfarm AS org. 884 141 982

Søknaden gjelder: Ny akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: 5000 tonn

Lokalitet: Finnvikklubben

Koordinater:

Midtpunkt anlegg             N 68023,566` Ø 16024,089`

Midtpunkt fôringsflåte 1 N 68023,423` Ø 16024,365`

Midtpunkt fôringsflåte 2 N 68023,307` Ø 16024,082`

Last ned søknaden her (PDF)

Dispensasjonsvedtak (PDF)

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen