Den primære målgruppa er skoleungdom i alderen 15-20 år, og det tilbys oppgaver innenfor en rekke ulike driftsområder.
Per i dag har vi ikke full oversikt over årets arbeidsoppgaver, men aktuelle eksempler kan være plenklipping, maling, andre vedlikeholdsoppgaver, frokost/kveldsmatvert på sykehjem, aktivisering av beboere / besøksvenn og assistentoppgaver i barnehage.

Vi søker etter deg som er motivert, ansvarsbevisst, fleksibel
og serviceinnstilt, og det er ingen generelle krav til kvalifikasjoner
eller praksis. Lønn tilbys i henhold til gjeldende regelverk.

Søknadskjema finner du her
NB! Skjemaet krever at minst 1 jobbønske spesifiseres. Dette vil kun være veiledende for saksansvarlige i kommunen.

Søknadsfrist 26.05.19