Stollen barnehage

Stollen barnehage er en av tre kommunale barnehager i Ballangen. Barnehagen ble bygget og satt i drift i januar 2005. Den ligger flott til, delvis i rolig byggefelt og skogsområde i Bjørkåsen. Navnet er inspirert av Bjørkåsen Gruvber`s bergverksdrift i gamle dager. Vi har gangavstand til fotballbanen`, flerbrukshallen, samt sentrum og utallige spennende steder i skogsområdene rundt. Vi har et uteområde med variert terreng og en flott trelavvo som vi fyrer opp i.

Ansvarsområder

Vårt ansvarsområde består i å levere et tilbud som til en hver tid er i tråd v d med gjeldende lover og forskrifter, samt gjeldende lokale forskrifter for barnehager i Ballangen.

Avdelinger

Stollen barnehage har plass til ca. 30 barn og består av ei småbarnsavdeling, avd. Gulgruva, 0-2 år og ei storbarnsavdeling, avd. Rødgruva 3-5 år.

Tjenestetilbud

Ballangen kommune tilbyr i dag plasser som 100 %, 60 %, 50 % og 40 % (hele dager). Vi har to smøremåltider pr. dag, i tillegg har vi et fruktmåltid. Visjon: Barna skal kjenne Stollen barnehage som et inkluderende, opplevelsesrikt og humørfylt sted å være. Satsningsområder: Vi ønsker å tilby barna et særlig godt språkstimulerende miljø. Vi ønsker at barna utvikler mestringsglede og får mange positive opplevelser i fysisk aktivitet i naturen. Vi holder på for tiden med å implementere et pedagogisk verktøy; «Små-steg» og «Mitt valg». Dette for å styrke oss på systematisk jobbing med barnas sosiale kompetanse og psykososiale miljø.

Åpningstider

Barnehagen har åpent fem dager i uken, tolv måneder i året, med unntak av jul- og nyttårsaften. Da holder barnehagen stengt. Onsdag før påske stenger vi kl. 1200. Det avvikles fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Daglig åpningstid er mandag – fredag 0700 – 1615, med ytre rammer 0645 – 1630.

Ansatte

Stollen barnehage har styrer og 3 pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning, samt 5 assistenter.

Ballangen kommune har også en spesialpedagog i 100 % som fordeler seg mellom barnehagene etter behov og enkeltvedtak.

Adresse

Stollen barnehage
Strosseveien 14
8540 Ballangen

Kontakt

Styrer/enhetsleder
Beate H. Samuelsen
tlf. 76 92 90 10
E-post: beate.samuelsen@ballangen.kommune.no

Tlf Avd. Gulgruva 76929014
Tlf Avd. Rødgruva 76929013