Varsel om STOR snøskredfare for Nordland

Det ventes tirsdag 9. januar STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Nordland (region Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten, Svartisen)

Se www.varsom.no/snoskred for mer informasjon og oppdateringer. Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231.