Avdelinger

Totalt har kommunen 45 sykehjemsplasser. Ballangen sykehjem har 4 avdelinger. Sykehjem 1, Sykehjem 2, Korttidsavdelingen og Skjermet avdeling.

 I tillegg har institusjonen hovedkjøkken, vaskeri, aktivitetstilbud, fysioterapi samt dagtilbud til hjemmeboende brukere.

Åpningstider

Ballangen sykehjem er en institusjon med heldøgnstilbud. Kontorfløya har åpent mandag til fredag fra kl. 0800 – 1530.

Utenom åpningstidene og i helger/ høytider rettes henvendelser direkte til avdelingene.