Telefonliste

E-post til Ballangen kommune: post@ballangen.kommune.no

Navn Stilling Telefon / mobiltelefon
     
SENTRALBORD RÅDHUSET:   76929000
Telefaks   76929001
     
VAKTTELEFON TEKNISK KOMMUNALVAKT   91371609
     
ORDFØRER:    
Per Kristian Arntzen Ordfører 76929100 / 99560448
     
RÅDMANNEN:    
Hanssen, Knut Einar Rådmann 76929101 / 93419767
Danielsen, Einar Rådgiver 76929123 / 41698587
     
ENHET ØKONOMI OG STAB:    
Bjørnå, Per Ove Økonomisjef 76929105 / 97415404
Sommerset, Henry Fagansvarlig skatt 76929144
Torsteinson, Geir Regnskapsansvarlig 76929145
Agersborg, Grete Fagansvarlig lønn 76929106
Framvik, Sonja Konsulent lønn, fakturering og innfordring 76929107
Sølvik, Toril Regnskapsmedarbeider 76929143
Bakke, Tommy IT- konsulent 76929104 / 99546314
Pedersen, Solfrid Servicemedarbeider OSK 76929000
Pedersen, Heidi Servicemedarbeider OSK 76929103
Sletteng, Marit Servicemedarbeider OSK 76929150
     
ENHET LANDBRUK:    
Liengen, Marit Avdelingsleder 76929173 / 95969837
Leiros, Yngve Fagkonsulent 76929163
Lindgren, Jørun Landbruksveileder 76929172 / 90990128
     
ENHET TEKNISKE TJENESTER:    
Rune Hjallar Teknisk sjef 76929124 / 99255968
Lyngedal, Eva Rådgiver 76929154 / 47464546
Mathisen, Viggo Rådgiver 76929180 / 48193589
     
BYGGESAK:    
Hansen, Raymond Ingeniør 76929114 / 41754040
Leiros, Yngve Byggesaksbehandler 76929163
     
OPPMÅLINGSKONTORET:    
Sletteng, Edgar   76929152 / 91154495
Warem, Kurt Landmåler 76929152 / 99613716
     
DV-AVDELING:    
Sjåfjell, Odd Bjørnar Avdelingsleder / driftsoperatør 76929159 / 96236750
Pedersen, Rayner Driftsoperatør 96236744
Larsen, Leander Driftsoperatør 97953596
Johansen, Johan Roger Vaktmester BSA 76929228 / 91172065
Løkås, Rolf Egil Vaktmester 97953568
Hanssen, John Arild Vaktmester 91694646
     
RENHOLD:    
Sivertsen, Bente Renholdsleder 76929169 / 99560515
     
BARNEVERN:    
Røeggen, Hege Barnevernskonsulent 76929108 / 46931105
Klaussen, Katharina M. Barnevernskonsulent 76929156
     
KULTUR OG VOKSENOPPLÆRING:    
Gaute Skoglund Enhetsleder 76929140 / 91815251
     
Kultur- og musikkskole    
Leiros, Heidi Hvaal Musikkskolerektor  
     
Voksenopplæring:    
Telefaks   76929199
Kulikova, Olga   76929195
Lærerrom Flerbrukshall   76929195
     
Bibliotek:    
Telefaks   76929175
Dahl, Wanja Biblioteksjef 76929176
     
Flyktningetjenesten:    
Tokle, Bodil Flykningkonsulent 76929122
Israelsen, Einar Miljøarbeider 76929196
     
Ungdomsklubben:    
Nilsen, Charlotte Klubbleder  
     
BALLANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE:    
Telefaks   76929301
Sentralbord   76929300
Edvardsen, Marit Rektor 76929302 / 95148283
Bang, Marit Rådgiver Spes.ped / Sos.ped 76929310
     
Ballangen Barneskole:   76929313
Skolefritidsordningen:    
Storøy, Hild Anne Daglig leder 76929316 / 41641169
     
Kjeldebotn skole:    
Telefaks   76929291
Sentralbord   76929290
Hoseth, Gro Enhetsleder 76929290 / 99637869
     
Bøstrand Barnehage:    
Sentralbord:   76929330
Bjerke, Katrin Enhetsleder 76929330 / 95058128
Avd. Kråkebollen   76929331
Avd. Krabbeklo   76929332
     
Ballangen Barnehage:    
Telefaks:   76929323
Sentralbord:   76929320
Akselsen, Mette Enhetsleder 76929320 / 45601604
Avdeling Klatremus   76929321
Avdeling Labbetuss   76929322
     
Stollen Barnehage:    
Sentralbord:   76929010
Samuelsen, Beate H. Enhetsleder 76929010 / 99500444
Avdeling Gulgruva   76929014
Avdeling Rødgruva   76929013
Personalrom   76929012
     
Kjeldebotn Barnehage:    
Sentralbord:   76929295
     
FLERBRUKSHALLEN:    
Storøy, Ove Daglig leder 76929170
Svømmehallen   76929197
Utstyrsrom skole   76929171
     
INSTITUSJONSTJENESTEN (BALLANGEN SYKEHJEM):    
Telefaks:   76929221
Sentralbord:   76929220
Bakke, Jorunn Konst. enhetsleder 76929222
Bruksås, Kitt Konsulent pleie og omsorg 76929220
Hauge, Kurt Fysioterapeut 76929234
Winnem, Britt-Ellen Aktivitør Aktivitetsstuen 76929270
Henriksen, Grete Fagansvarlig ressursstyringsprogram 76929226
Amundsen, Inger Lise Fagansvarlig hovedkjøkken 76929227
Samuelsen, Anita Fagansvarlig vaskeri 76929238
Johansen, Johan Roger Vaktmester / brannvernleder 76929228
     
SYKEHJEM 1:    
Storli, Ida Fagansvarlig 76929281
     
SYKEHJEM 2:    
Flenstad, Anette Fagansvarlig 76929282
     
KORTTIDSAVDELINGEN:    
Pettersen, Guri Fagansvarlig 76929260 / 76929261
     
SKJERMET AVDELING:    
Framvik, Miriam Fagansvarlig 76929251
     
HJEMMETJENESTEN:    
Kjølstad, Merethe   76929224
Hjemmesykepleien ekspedisjon   76929232
     
PU-TJENESTEN:    
  Fagansvarlig 76929244
     
PSYKIATRITJENESTEN:    
Solheim, Vigdis Psykiatrikoordinator 76929223
Nyheimen   76929243
     
HELSETJENESETEN:    
Telefaks:   76929201
Ekspedisjon:   76929200
NØDTELEFON / LEGEVAKT DAGTID 08.00 - 15.30:   76929210
INTERKOMMUNAL LEGEVAKT NARVIK
(Alle dager fra kl 1530 - 08.00 + lørdag / søndag)
  116117
     
HELSESTASJON:    
Ekspedisjon:   76929237
Finn, Nina Helsesøster 76929236
Uppheim, Mona Ungdommens helsestasjon 76929242 / 97062101
Myklevold, Helene Helsesøster  
     
KIRKELIG FELLESRÅD:    
Telefaks:   76929138
Ingebretsen, Jan Egil Prest 76929136 / 95930114
Gabrielsen, Helene Kirkeverge 76929135 / 97061785
Pettersen, Kristina E Diakon 76929137 / 90950015
     
FAGFORBUNDET:   76929153
Kiltorp, Monica    
Kvanmo, Elin    
     
MUSEUM NORD - BALLANGEN MUSEUM:    
Holtet, Terje Avdelingsleder 91622322
     
FRIVILLIGHETSSENTRALEN:    
Tofte, Steinar Koordinator 76929174 / 45600370