Sentralbord

Mandag til fredag kl. 09.00 - 14:30
Telefon: 76 92 90 00
Fax: 76 92 90 01

Vakttelefon teknisk kommunalvakt: 91371609
Vakttelefon vilt Ballangen: 41620017

Varslingsplan - Ballangen kommune (PDF)

 

Ansatte

Navn Tittel Telefon Mobil

Sentraladministrasjon

Knut Einar Hanssen Rådmann 76929101 93419767
Per Kristian Arntzen Ordfører 76929100 99560448
Per Ove Bjørnå Økonomisjef 76929105 97415404
Ann Kvanmo Personalleder 76929117  

Økonomi og stab

Henry Sommerset Fagansvarlig skatt 76929144  
Marit Aronsen Regnskapsansvarlig 76929145  
Grete Agersborg Fagansvarlig lønn 76929106  
Sonja Framvik Konsulent lønn, fakt. og innf. 76929107  
Toril Sølvik Regnskapsmedarbeider 76929143  
Tommy Bakke IKT-ansvarlig 76929104 99546314
Solfrid Pedersen Servicemedarbeider OSK 76929000  
Heidi Pedersen Servicemedarbeider OSK 76929103  
Marit Sletteng Servicemedarbeider OSK 76929150  

Plan og næring

Rune Hjallar Teknisk sjef 76929124 99255968
Eva Lyngedal Rådgiver 76929154 47908170

Landbruk

Marit Liengen Avdelingsleder 76929173 95969837
Yngve Leiros Fagkonsulent 76929163  
Jørun Lindgren Landbruksveileder 76929172 90990128

Oppmålingskontoret

Edgar Sletteng Landmåler 76929152 91154495
Kurt Warem Landmåler 76929162 99613716

Teknisk uteavdeling

Odd Bjørnar Sjåfjell Avdelingsleder / driftsoperatør 76929159 96236750
Rayner Pedersen Driftsoperatør   96236744
Leander Larsen Driftsoperatør   97953596
Johan Roger Johansen Vaktmester BSA 76929228 91172065
Rolf Egil Løkås Vaktmester   97953568
John Arild Hanssen Vaktmester   91694646

Kultur og voksenopplæring

Gaute Skoglund Enhetsleder 76929140 91815251
Gro Hoseth Skolefaglig rådgiver og oppvekstkoordinator 76929178 99637869
Heidi Hvaal Leiros Musikkskolerektor 76929169  
Olga Kulikova Rektor voksenopplæring 76929195  

Bibliotek

Telefaks   76929175  
Wanja Dahl Biblioteksjef 76929176  
Christina Simonsen Assistent 76929176  

Flyktningetjenesten

Bodil Tokle Flyktningekonsulent 76929122  
Einar Israelsen Miljøarbeider 76929196  

Ballangen skole

Telefaks   76929301  
Sentralbord   76929300  
Marit Edvardsen Rektor 76929302 95158283
Marit Bang Rådgiver spes / sos. ped 76929310  
Hild Anne Storøy Daglig leder SFO 76929316 41641169

Bøstrand barnehage

     
Sentralbord   76929330  
Åse Mikalsen Konstituert enhetsleder 76929330  

Ballangen barnehage

     
Sentralbord   76929320  
Mette Akselsen Enhetsleder 76929320  
Avdeling Klatremus   76929321  
Avdeling Labbetuss   76929322  

Stollen barnehage

     
Sentralbord   76929010  
Beate H. Samuelsen Enhetsleder 76929010 41639904
Avdeling Gulgruva     90028560
Avdeling Rødgruva     99500444
Personalrom   76929012  

Kjeldebotn barnehage

     
Isabella Norden   76929295  

Flerbrukshallen

     
Ove Storøy Daglig leder 76929170  
Svømmehall   76929197  

Helse og omsorg

     
Sentralbord   76929220  
Andrè Kimsaas Enhetsleder 76929223 48102414
Susanne Rogander Rådgiver 76929222 90659226
Grete Henriksen Fagansvarlig ressursstyring 76929226  
Kitt Bruksås Konsulent 76929220  
Merete Humstad Avdelingsleder institusjon 76929230 93416474
Mia Wick Fagansvarlig hjemmetjenesten 76929231 40233368
Ketil Karlsen Fagansvarlig psykiatri/PU 76929231 97758343
Kurt Hauge Fysioterapeut 76929234  
Ingrid B. Nystad Fysioterapeut   48067176
Britt- Ellen Winnem Aktivitør aktivitetstua 76929270  
Inger Lise Amundsen Fagansvarlig kjøkken 76929227  
Anita Samuelsen Fagansvarlig vaskeri 76929238  
Hjemmetjenesten   76929232  
Trygghetsrom   76929282  
PU- tjenesten   76929244  
Nyheimen   76929243  

Legekontor

     
Telefaks   76929201  
Ekspedisjon   76929200  
Nødtelefon / legevakt dagtid 08.00 - 15.30   76929210  

Interkommunal legevakt Narvik
(Aller dager fra kl 15.30 - 08.00 + lørdag og søndag)

 
116117
 

Helsestasjon

     
Nina Finn Helsesøster 76929236  
Mona Uppheim Ungdommens helsesøster 76929242 97062101

Kirkelig fellesråd

     
Telefaks   76929138  
Helene Gabrielsen Kirkeverge 76929136 97061785
Kristina Pettersen Diakon 76929137 90950015

Fagforbundet

     
Monica Kiltorp     90086183
Elin Kvanmo     41301116

Frivillighetssentralen

     
Steinar Tofte Koordinator 76929174 45600370