Besøkshjem/Å være besøkshjem

Generelt

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier

Kriterier/Vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Regelverk

Lov

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-10 - politiattest

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Ballangen kommune,

Barneverntjenesten
Postboks 44

8546 Ballangen, eller
post@ballangen.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Barnevern
  • Leder: Marit Sørdal
  • Telefon: 76929000
  • Postadresse: Postboks 44 8546 BALLANGEN
  • Besøksadresse: Rådhusveien 1 8540 BALLANGEN

Andre opplysninger

Gyldig til

15.01.2017

Sist oppdatert

06.01.2016 00:11