Fornes Miljøstasjon

Aktiv Ballangen drifter Fornes Miljøstasjon i Ballangen for Hålogaland Ressursselskap. 

Fornes Miljøstasjon
 

Har du spørsmål om renovasjon, septik eller feiing?

RENOVASJON:
HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP (HRS)
Telefon: 769 22000
E-post: post@hrs.no

SEPTIK:
STOKLAND BILRUTER
Telefon: 99 37 02 01
E-post: slam-stokland@saltensbil.no

FEIING:
OFOTEN BRANN IKS
Feier: 94 78 11 25
Leder Forebyggende: 47 60 26 80
E-post: post@ofoten-brann.no