Fosterhjem/Å være fosterhjem

Generelt

Beskrivelse

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Kriterier/Vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barnevernets hjemmeside
Fosterhjem - hjemmeside

Regelverk

Lov

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) kap. 4 - særlige tiltak
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-10 - politiattest

Forskrift

Forskrift om fosterhjem

Retningslinje

Fosterhjem (retningslinjer fra BFD)
Fosterhjem og fosterhjemsavtalen
Rutiner til fosterforeldre - Forebygging og håndtering av mistanke om seksuelle overgrep

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Ballangen kommune
Postboks 44

8546 Ballangen, eller
post@ballangen.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Barnevern
  • Leder: Marit Sørdal
  • Telefon: 76929000
  • Postadresse: Postboks 44 8546 BALLANGEN
  • Besøksadresse: Rådhusveien 1 8540 BALLANGEN

Andre opplysninger

Gyldig til

15.01.2017

Sist oppdatert

06.01.2016 00:11