Gjeldsrådgivning

Generelt

Beskrivelse

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. Nav har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Økonomirådstelefonen i Nav
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17 Opplysning, råd og veiledning

Forskrift

Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning

Retningslinje

Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

 • Siste ligningsattest
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Kontakt NAV hvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi eller dersom du er i gjeldsproblemer.
 

Søknaden sendes til

Nav Ballangen

Boks 84

8546 Ballangen

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

 • Navn: Nav Ballangen
 • Leder: Inger Johanne Amundsen
 • Telefon: 55 55 33 33
 • Besøksadresse: 8540 BALLANGEN

Andre opplysninger

Sist oppdatert

06.01.2016 00:11