Frisklivssentralen

Friskluftssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste.Vil du ha hjelp til bedre form, bedre kosthold eller snus- og røykeslutt - kan friskluftssentralen være noe for deg. Du kan også få veiledning for å leve bedre med kroniske plager og sykdom. Fastlegen, annet helsepersonell, NAV eller arbeidsgiver kan henvise deg til en helsesamtale, eller du selv kan ta kontakt.

Oversikt over Frisklivssentralen
Tittel Dato
Frisklivssentralen Ballangen 29. mars 2017 08:01
Timeplan Ballangen Frisklivssentral 20. mars 2017 08:19