Timeplan Ballangen Frisklivssentral

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste.Vil du ha hjelp til bedre form, bedre kosthold eller snus- og røykeslutt - kan frisklivssentralen være noe for deg. Du kan også få veiledning for å leve bedre med kroniske plager og sykdom. Fastlegen, annet helsepersonell, NAV eller arbeidsgiver kan henvise deg til en helsesamtale, eller du selv kan ta kontakt

Timeplan for Ballangen Frisklivssentral - gjeldende fra 16.01.2017

 

Last ned timeplan for Ballangen Frisklivssentral som PDF her

Last ned "frisklivsresept" som PDF her