Frisklivssentralen Ballangen

Frisklivssentralen i Ballangen er et kommunalt lavterskeltilbud for veiledning og oppfølging innenfor helseatferdsområdene; fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen gir tilbud om hjelp til å starte en endringsprosess, mestre nye levevaner og egen helse. Sentralen fungerer i tillegg som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen.

Hvem

Tilbud er rettet mot personer som har behov for støtte til å endre levevaner innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, enten for å forebygge sykdom, leve bedre med sykdom de allerede har fått, eller øke livskvalitet og trivsel.

Dette kan f.eks. være på grunn av

• Fysisk inaktivitet

• Overvekt

• Diabetes

• Høyt blodtrykk

• Muskel- og skjelettplager

• Psykisk plage eller lidelse

• Hjerte/karsykdommer

• Lungesykdom

• Kreftsykdom

Frisklivssentralen har tilbud til alle aldersgrupper, men har i etableringsfasen hovedfokus på den voksne delen av befolkningen.

 

Hva er frisklivssentral:

Les mer om hva frisklivssentral er - ved å klikke på linkene under:

http://idebank.frisklivssentralen.no/brukerhistorier/

https://www.ovre-eiker.kommune.no/helse-omsorg/folkehelse/Aktiv-Eiker/Aktuelt/Sider/Les-brukernes-egne-historier.aspx

 

Hvordan

Tilgang til et veilednings- og oppfølgingstiltak ved Frisklivssentralen får du gjennom en henvisningsblankett, kalt frisklivsresept. Du kan få en frisklivsresept hos lege, NAV, helsestasjonen, rus og psykiatritjenesten, spesialisthelsetjenesten eller fysioterapeut. Du kan også henvende deg direkte til Frisklivssentralen og få en resept av oss.

Frisklivsresepten gir deg en gratis helsesamtale.  I helsesamtalen finner vi sammen ut av hva du trenger av videre oppfølging i din endringsprosess eller mestring av helseplage. Det utarbeides en plan og mål.

Videre oppfølging hos Frisklivssentralen

Trening på frisklivsresept

 • Reseptperioden varer i 12 uker og koster kr 350,-.
 • Helsesamtale ved start og slutt av reseptperioden.
 • Delta på gruppetrening med oppfølging av fysioterapeut. Treningen tilpasses individuelle behov og du får veiledning.
 • Fysioterapeuten har taushetsplikt og journalføringsplikt.
 • Hensikten kan være at deltageren skal få økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær.
 • Mulighet for rapportering til henviser ved samtykke etter endt resept.
 • Oppfølging på telefon eller 6 og 12 måneder.
 • Det er et mål å kunne videreføre den fysiske aktiviteten/treningen på egen hånd etter reseptperioden.

  Individuell veiledning av fysioterapeut i din prosess med mestring av helseplage; funksjonsvurdering og fysisk test.

 • Individuell kostsamtale basert på helsedirektoratas anbefalinger

 • Individuell tobakk-slutte samtale

   

Kurs ved Frisklivssentralen:
 

Bra mat for bedre helse

Dette er et motivasjonskurs som skal bidra til å øke bevisstheten om matvaner, matvarevalg og øke motivasjonen til å endre vaner. I tillegg får man praktiske råd til hverdagen, øker forståelsen av varedeklarasjoner og utveksler erfaringer.


Tobakksslutt-kurs

Ved ønske om deltakelse på kurs, send mail eller kontakt frisklivssentralen på tlf. Dato for oppstart av kurs vil bli annonsert.

 

KURSOVERSIKT VED FRISKLIVSSENTRALEN KOMMER SNART.

 

Ønsker du hjelp til å komme i gang, ta kontakt med frisklivskoordinator og fysioterapeut

Agnete Samuelsen

Agnete.samuelsen@ballangen.kommune.no

Tlf: 769 29 206 / 416 39 689

Du finner frisklivssentralen på legekontoret.