Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Generelt

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kriterier/Vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Ledsagerbevis

Samarbeidspartnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For å få ledsagerbeviset, må man ha med uttalelse fra fastlege, terapaut eller spesialist angående omfanget av funksjonshemningen. Du må også medbringe passfoto til beviset.

Vedlegg

Passfoto

Søknaden sendes til

Ballangen kommune

Enhet KVO

Postboks 44,

8546 Ballangen, eller
post@ballangen.kommune.no

 

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Sist oppdatert

06.01.2016 00:11