Hjelpemidler

Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Har du et varig behov for et hjelpemiddel, må det sendes søknad til Hjelpemiddelsentralen i hvert fylke. I vårt fylke ligger sentralen i Bodø. Hjemmesykepleien er behjelpelig med å skrive søknad. Har du kun behov for et korttidsutlån, som en krykke eller rullator, er det kommunen som har ansvar for det. Ta også da kontakt med hjemmesykepleien.

Når hjelpemidlene kommer fra Bodø leveres de til det kommunale hjelpemiddellageret - lokalisert til Aktiv Ballangen AS i Sentrumsveien 55. Deretter bringes de ut og monteres av Aktiv Ballangen AS. De tar kontakt når hjelpemidlene er kommet og avtaler utlevering til hver enkelt bruker.
 

Kontaktinformasjon Aktiv Ballangen:

Odd Helge Skogvold

Tlf: 769 28 073
Mob: 915 74 535