Hjemmehjelpstjenester / praktisk bistand

Tildeles de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

  • Kommunen tilbyr praktisk bistand til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker
  • Tjenesten ytes i tjenestemottakers hjem og kan bestå av renhold, hjelp til vask av tøy og sengeskift. Renhold kan ytes i rom som er i daglig bruk, og kan bl.a. bestå av støvsuging, gulvvask, enkel støvtørking og vask av sanitær.  Nedvask utføres ikke. Satsene regnes ut fra inntektsgrunnlaget pr. husstand. Se informasjon om hjemmehjelpsordningen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.