Psykiatritjenesten

Psykiatritjenesten er organisert under Åpen omsorg i andre etasje på Ballangen sykehjem.

Her arbeider helsepersonell med videreutdanning i psykisk helsevern. Tjenesten er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven og er rettet mot personer i Ballangen som av ulike årsaker har behov for ekstra støtte og veiledning på grunn av psykiske problemer. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Dagsenteret

Dagsenteret er et møtested innen psykisk helse, åpent mandag 10-14.

 Tlf. dagsenter psykisk helse 99591098.