Støttekontakt

Tildeles de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, eller som på grunn av funksjonshemming trenger støttekontakt.  

Støttekontakter skal hjelpe mennesker som trenger en-til en bistand til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og samfunnet generelt.

Tilbudet skal være vederlagsfritt for bruker foruten aktivitetene de skal være med på.