Trygghetsalarm

Tjenesten er et tilbud til hjemmeboende som av ulike årsaker har behov for å tilkalle hjelp

  • Alarmen kobles til alarmsentralen, som videreformidler beskjed til kontaktpersonene eller hjemmetjenesten.
  • Det er en forutsetning at en har fasttelefon, analog linje
  • Vedkommende må være i stand til å bruke trygghetsalarmen etter hensikten
  • Misbruk medfører inndragelse av trygghetsalarmen.

Leie pr. måned: kr. 80,00