Palliativpleie / terminalpleie

Personalet har utarbeidet sykepleiestandard for palliativ pleie- og terminalpleie.

Hva palliativ pleie/ terminalpleie er kan du lese mere om her

Mål for palliativ/terminalpleie ved sykehjemmet

Vi ønsker å gi et individualisert og helhetlig tilbud hvor pasient og familie møtes med respekt og bevarer sin verdighet, kjenner trygghet og har medbestemmelse og kontroll over sin situasjon.

Ved alvorlig syke og dødende pasienter er alt tilrettelagt for at de pårørende kan være til stede i avdelingene.

Vi bistår med overnatting enten ved sykehjemmet, eller er behjelpelige med å skaffe annet overnattingssted. Pårørende får anledning til å innta alle måltider ved sykehjemmet mens de våker over sine.

Samarbeidspartnere er palliativt team ved UNN Narvik, og UNN Tromsø, kommunalt kreftteam, medisinsk og kirurgisk avdeling, pasientens lege, tilsynslegen ved sykehjemmet, fysioterapeut, prest og øvrige personale i avdelingen.

Vi legger stor vekt på at pasienten skal få optimal behandling på sykehjemmet - med god veiledning fra spesialisthelsetjenesten.