Plan, bygg og kart

Her finner du informasjon om arealplaner i Ballangen kommune og informasjon om hvordan du skal gå fram hvis du ønsker å bygge, eller trenger hjelp til oppmåling og karttjenester.

Fra 1. juli 2015 ble det mulig å oppføre mindre tilbygg/garasjer uten å søke til kommunen som følge av endringer i plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften (SAK10)

Les mer her (Direktoratet for byggkvalitet) 

Bygge langs veg (Statens vegvesen)