Renovasjon

Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

Kommunestyret har vedtatt tvungen renovasjon for fritidsboliger i kommunen. Avfallet skal leveres i oppsatte containere i kommunen.

Grovavfall leveres på Fornes Miljøstasjon.

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Samarbeidspartnere

Hålogaland Ressursselskap

Retura

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Lov

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Ballangen kommune
Postboks 44

8546 Ballangen, eller
post@ballangen.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Offentlig servicekontor
  • Leder: Heidi Pedersen
  • Telefon: 76929000
  • Epost post@ballangen.kommune.no
  • Postadresse: Postboks 44 8546 BALLANGEN
  • Besøksadresse: Rådhusveien 1 8540 BALLANGEN
  • Åpningstid: 08.00 - 15.30

Andre opplysninger

Gyldig til

15.01.2017

Sist oppdatert

06.01.2016 00:11