Restskatt - betaling og innkreving

Generelt

Beskrivelse

Restskatt oppstår fordi du har betalt for lite skatt før likning. Den må betales selv om du klager på likningen. Restskatt over kr 1000 forfaller til betaling i to terminer. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto for skatt. Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

Hvis du er uenig i likningen, sender du klage til skattekontoret. Fristen for klage på likning er generelt tre uker etter kunngjøring av at skattelisten er lagt ut. Når du har levert forhåndsutfylt selvangivelse og er omfattet av det første skatteoppgjøret, er fristen for klage 10. august eller innen seks uker etter at det ble kunngjort at skatteoppgjøret var ferdig.

Målgruppe

Personer som har fått restskatt ved skatteoppgjøret

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Om restskatt fra Skatteetaten

Samarbeidspartnere

Skatteetaten er organisert som skattekontor i fem regioner. Likningskontoret, skattefogdkontoret og fylkesskattekontoret samles i én organisasjon regionalt: skattekontoret.

Skattekontoret fastsetter grunnlaget for hva som skal betales i skatt, mens skatteoppkrever i kommunen (kemner/kommunekasserer) håndterer innbetalinger og iverksetter innkreving.

Regelverk

Lov

Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven)

Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Skjema fås ved henvendelse til Servicekontoret

Søknaden sendes til

Ballangen kommune
Postboks 44

8546 Ballangen, eller
post@ballangen.kommune.no

 

Saksbehandlingstid

Søknaden vil bli behandlet i løpet av 3 uker.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

 • Navn: Økonomi og stab
 • Leder: Per Ove Bjørnå
 • Telefon: 76929000
 • Epost post@ballangen.kommune.no
 • Postadresse: Postboks 44 8546 BALLANGEN
 • Besøksadresse: Rådhusveien 1 8546 BALLANGEN

Kontaktenhet

 • Navn: Offentlig servicekontor
 • Leder: Heidi Pedersen
 • Telefon: 76929000
 • Epost post@ballangen.kommune.no
 • Postadresse: Postboks 44 8546 BALLANGEN
 • Besøksadresse: Rådhusveien 1 8540 BALLANGEN
 • Åpningstid: 08.00 - 15.30

Andre opplysninger

Sist oppdatert

06.01.2016 00:11