Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn 2017

Eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn 2017 (PDF).

Listen ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider og på Offentlig Servicekontor på Ballangen Rådhus i perioden 1 - 31.3.2017.

 

Eiendomsskattekontoret