Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er opprettet for å ivareta ungdoms interesser i Ballangen kommune. To representanter møter i alle kommunestyremøter.

(Klikk her for å endre)

Ungdomsrådet for 2008-2010 er kommet på plass. Rådet består av sju direkte valgte representanter pluss en vararepresentant.

Her finner du vedtatte vedtekter for ungdomsrådet.