Utarbeidelse av skogbruksplaner for Ballangen og Narvik kommuner

I august vil det foregå markarbeid på eiendommer med eldre granfelt i Ballangen og Narvik.

Informasjon.

LF 2.8.2010