Varsling om jordsmonnkartlegging

Fra 12. august 2013 vil personell fra Norsk institutt for skog og landskap utføre jordsmonnkartlegging på dyrka mark på utvalgte flater i kommunen.

Formålet er å utarbeide en representativ jordsmonnstatistikk for jordbruksarealet i Nordland fylke.

Dokument i pdf-utgave.

ML/LF 26.8.2013