Web-side for KVU E6 Mørsvikbotn-Ballangen

Det er nå etablert en side på www.vegvesen.no for konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn-Ballangen.

Rapport fra ideverksted om KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen er nå lagt ut her.

Sven-Arne Moen
Statens vegvesen Region nord

LHF 25.3.2011