Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er opprettet for å ivareta ungdoms interesser i Ballangen kommune. To representanter møter i alle kommunestyremøter.

Ungdomsrådet for 2008-2010 er kommet på plass. Rådet består av sju direkte valgte representanter pluss en vararepresentant.

Her finner du vedtatte vedtekter for ungdomsrådet.

 


Karoline Samuelsen
leder


Maria Skogvoll
nestleder

Christer Olsen
kommunestyret

Torje Andersen
representant

Marte Havaas
representant

Heidi Mikalsen
representant

Elise Pedersen
representant

Camilla Warem
1. vara, sekretær

2005:
30.05.2005
16.02.2005
25.01.2005
11.01.2005

2004:
07.12.2004
23.11.2004
05.11.2004
21.09.2004
09.06.2004
25.05.2004
28.04.2004

 


Lars Fossgaard 8.5.2008