Nye psykiatriboliger

Ballangen kommune planlegger 3 nye psykiatriboliger i sentrum. Boligene er tenkt plassert mellom Husvannet og omsorgsboligene.

 
 
Tone Fagermo Heiving (ansattrepresentant), Geir Hugo Bolle (psykiatrikoordinator), Jan Åge Olsen (politiker) og Håvar Gabrielsen (TLN) er valgt som plan- og byggekommite.
Psykiatriboliger perspektivtegning
 
Komiteen er gitt følgende mandat:
  1. Utarbeide kostnadsoverslag, finansieringsplan og planer for bygging av nye psykiatriboliger i  Ballangen. Planene forelegges kommunestyret til godkjenning.
  2. Etter at kommunestyrets rammevedtak foreligger har komiteen alle nødvendige fullmakter til å gjennomføre prosjektet innenfor rammen av de finansielle ressurser som stilles til rådighet. Fullmakten innebærer også antakelse av anbud.
  3. Prosjektet skal  gjennomføres  i h.h.t.  regelverket for offentlige anskaffelser jfr. gjeldende terskelverdier.
  4. Før anbud antas skal det foreligge godkjent skatteattest fra anbyder.

 

Kunngjøring:

Anbudet er kunngjort gjennom Norsk lysningsblad som du finner her ...

Dokumentoversikt:

29.11.2004 Referat fra byggemøte

18.10.2004 Referat fra byggemøte

18.10.2004 Perspektivtegning

18.10.2004 Snitt og fasader

18.10.2004 Plantegning