Ressurskartlegging i Ballangen

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har i sommer fullført kartlegging av nær 200 km2 i Ballangen kommune. Fire mann har gjennom 2 somre kartlagt ulike typer arealressurser. I løpet av denne vinteren foregår det produksjon av kart og rapport. Veiledningsmateriell vil utarbeides seinere.

 
 

Prosjektet i Ballangen er spesielt. For det første er det svært mange ressurser som er kartlagt. For det andre er prosjektet et typisk samarbeidprosjekt, der Ballangen kommune, NIJOS og Fylkesmannen i Nordland har gått sammen om en helhetlig kartlegging. Viktige kartleggingstemaer er plantefelt, lauvskog, miljøregistreringer i skog, naturtyper, vegetasjon, beiteforhold og kulturlandskap. Det hele skal skape grobunn for næringsutnyttelse gjennom oppdatert kunnskap om hvilke ressurser som finnes hvor, samt tilstanden av disse. Materialet vil også kunne nyttes til andre formål, og vil bla. gi kommunen og Fylkesmannen i Nordland oppdaterte ressursoversikter for viktige temaer.

Les hele rapporten her ...