Vennskapskommue - Tosno

Norge har siden 1992 vært bidragsyter til bilateralt arbeid. Arbeidet støttes med midler ifra Utenriksdepartementet. Kommunenes Sentralforbund fordeler disse midlene ut ifra søknader fra de enkelte kommuner.

 

Ballangen kommune etablerte i 1999 et samarbeid med Tosno kommune i Russland. Tosno er en av 29 kommuner i St. Petersburg-området/Leningrad fylke. Leningrad fylke har tilsammen  5,5 millioner innbyggere, ca. 1 million flere innbyggere enn vi har i hele Norge! Tosno kommune har ca. 119 000 innbyggere, som Ballangen med sine ca. 2700 innbyggere skal prøve å hjelpe.
 
Dokumenter:

05.12.2003 Om Tosno-prosjektet
13.01.2005 Brev til Kommunenes Sentralforbund: Rapport for 2004 og søknad for 2005
 
 
Andre lenker:
 
 
 
 Lars Fossgaard 05.10.2006