Om Tosno-prosjektet

 

Prosjektet formidler et demokratisyn.  Nettverksbygging  er viktig, og delegasjoner sammensatt av mange ulike mennesker med ulike funksjoner i vårt lokalsamfunn har vært i Tosno. For å kunne hjelpe, og for å kunne lære, så må vi først ha fått en forståelse for hvordan ting virkelig er. God informasjon er nøkkelen til bedre forståelse for hverandres behov.

 

Kjennskap til andre kulturer er en viktig kompetanse for alle samfunn. Navlebeskuelse og isolasjon skaper selvopptatthet. Å lære om andre kulturer skaper luft under vingene. Å hente kunnskap fra utlandet styrker på lang sikt både næringsliv, kulturliv og samfunnslivet. Kunnskapsinnhenting er med på å bygge ned myter, få ned skylapper og øker også respekten for vårt eget land og dets systemer. Derfor er det viktig å reise, og selv se at vi både har noe å lære - og også noe å lære bort! Under kommunismen hadde Russland systemer. Det ble produsert X-antall av for eksempel Lada, og så fikk man håpe at noen kom og kjøpte.

 

I et demokratisk system med markedsøkonomi - hvor tilbud og etterspørsel bør avgjøre mengden av hva som blir produsert, så er det klart at det blir rot - i omleggingen til noe den jevne russer egentlig ikke vet hva er! Vi i Norge har hatt demokrati i vel 100 år, Russland har nettopp fått det. Klart vi har noe å lære bort! Norge er et land med svært godt utbygde fordelingssystemer, og den jevne nordmann har det godt. Barnefamilier får ekstra tilskott, vårt sosialsystem er godt utbygd, og det er også vår eldreomsorg - bare for å nevne noe. Slik er det ikke i Russland. Slik er det ikke i Tosno.

 

Oppgavene Norge står overfor i vårt samarbeidsforhold til Russland er mange, og mål kan bare nås gjennom langsiktig innsats. Og her i Ballangen må vi velge. Vi vurderer hele tida hvilke prosjekter som det er realistisk for oss å få gjennomført.

 

I 2003 har Ballangen kommune hatt liten aktivitet i sitt vennskapsarbeid opp mot Tosno. Det skyldes at pengene som var omsøkt til konkrete prosjekt, kom sent fra Kommunenes Sentralforbund, som igjen hadde ventet på dem fra Utenriksdepartementet. Aktiviteten bestemmes hvert år ut ifra hvor mye penger vi får tildelt. Ballangen kommune sin søknad om midler til prosjekt for år 2004 skal være KS i hende innen 31.12.03. Søknaden er pr. dato ikke utformet, men det er naturlig at vi der prøver å få videreført og gjennomført en del av årets planer. Dette vil m.a.  innebære arbeid opp imot barnehjem, skole og ungdom.

 

 

Anne-Rita Nicklasson