Hovedside PO

Pleie- og omsorgstjenestene i Ballangen kommune.


Ansvarsområde
 
Tjenesten yter tjenester som omfatter lovpålagte oppgaver etter Lov om helsetjenesten i kommunene og Lov om sosiale tjenester.
 
 
Organisering
 
Pleie- og omsorgstjenestene i Ballangen kommune er organisert i 2 enheter, Institusjonstjenesten og Åpen omsorg.
 
 
Institusjonstjenesten:
 
  • Ballangen sykehjem med 37 beboerrom, hvorav 9 korttidsplasser
  • Kjøkken som leverer mat til hjemmeboende og institusjonen
  • Vaskeritjeneste
  • Aktivitetsstue med dagplasser og fysioterapi
 
Åpen omsorg:
  • Hjemmesykepleien
  • Hjemmehjelpsordningen
  • Psykiatritjenesten med dagsentertilbud
  • Boliger for psykisk utviklingshemmede i Kirkevn. 2, i alt 9 boliger
  • 2 Trygghetsplasser lokalisert ved Ballangen sykehjem, korttidsavdelingen
 
Kontakt:
Enhetsleder Institusjon
Geir H. Bolle
Kirkeveien 2
8540 Ballangen

Tlf: 76 92 92 20
E-post:
Geir.Bolle@ballangen.kommune.no
 
Enhetsleder Åpen omsorg
Eli A Martinussen
Kirkeveien 2
8540 Ballangen

Tlf: 76 92 92 20
E-post:
Eli.Martinussen@ballangen.kommune.no


Geir H. Bolle/Lars Fossgaard 19.8.2008