Hovedside helse

 

Helseetatens hovedarbeidsområder er diagnose og behandling av sykdom og skade, forebyggende helsearbeid, miljørettet helsevern, habilitering og rehabilitering. Etaten samarbeider bl.a. med sykehus/spesialister,  trygdeforvaltningen, ambulansetjenesten, barnevernet/sosialtjenesten, skoleetaten, teknisk sektor og andre.

 

Vi deltar i interkommunal næringsmiddelkontroll-ordning, samarbeider med Narvik kommune om legevakt i helgene, og kjøper jordmortjeneste og akuttmedisinsk nødmeldetjeneste fra Narvik sykehus.

 

Etaten har 18 medarbeidere fordelt på  ca.12 3/4 stillingshjemler.