FYSAK Ballangen

FYSAKs hovedmålsetting er å utvikle tilpasset fysisk aktivitet og andre aktivitetsbaserte kulturtiltak som en integrert del av kommunehelsetjenesten.


Fysak