Hovedside KUN

 

Ivar SkoglundUndervisningsetaten har samordnings- og resultatansvar for barnehage- og grunnskoletilbudet i kommunen. Etaten har også godkjennings- og tilsynsansvar for private barnehagetilbud.

 

Den daglige driften i barnehager og skoler ledes av styrer/rektor. Struktur og innhold er hjemlet i lover, forskrifter og lokale vedtekter (barnehagene).

 

For grunnskolens vedkommende skjer styringen også gjennom Undervisnings-  og Forskningsdepartementets (UFD) pålegg.

 
Sektoren har følgende avdelinger:

Ballangen barne- og ungdomsskole og skolefritidsordning

Kjeldebotn skole

Bøstrand skole

 

Ballangen barnehage

Stollen barnehage

Kjeldebotn barnehage

Efjord barnehage

 

Ballangen folkebibliotek