Voksenopplæringa


Ballangen kommunale voksenopplæring driver norskopplæring med samfunnskunnskap for flyktninger og innvandrere i kommunen. Administrativt er vi underlagt KUN - Sektor for kultur og undervisning. De fleste kursdeltakerne er somaliske flyktninger som er bosatt i kommunen, men vi gir også opplæring til innvandrere som enten arbeider her eller er gift i kommunen.