Den kulturelle skolesekken

 
Skolene i Ballangen har laget en plan for arbeidet med prosjektet Den kulturelle skolesekken i Nordland. Prosjektet skal blant annet legge til rette for at elevene får lettere tilgang til, kan gjøre seg kjent med og få et aktivt og positivt forhold til kunst og kultur av alle slag.
 

 

Den kulturelle skolesekken 2008-2012 (.pdf)

 

 

 

Oddbjørn Dalsbø/Lars Fossgaard 19.8.2008