Hovedside SAD


Sentraladministrasjonen leder den kommunale virksomheten. Rådmannen er den øverste administrative leder og er bindeleddet mellom den politiske ledelse og den øvrige administrasjon og tjenestevirksomheten.

Sentraladministrasjonen består av rådmannskontoret, økonomiavdeling. lønns- og personalavdeling, offentlig servicekontor og IKT.

Hovedansvarsområder er økonomisk planlegging og budsjett, regnskap, personalforvaltning, plan- og næringsarbeid og drift, vedlikehold og utvikling av kommunens edb-nettverk samt saksforberedelse til formannskap, kommunestyre, planutvalg og administrasjonsutvalg.
 

Rådmann Svenn Ole Wiik Tlf 76 92 91 01
Kommunalleder Per Ove Bjørnå

Tlf 76 92 91 05

Kommunalleder Einar Danielsen Tlf 76 92 91 23
Regnskapsansvarlig Marith Aronsen Tlf 76 92 91 42