Framtidens kommunestruktur

KS (Kommunenes Sentralforbund) har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt med Regjeringen hvor kommunene i løpet av 2004 og våren 2005 utfordres til å diskutere og gi innspill til en framtidig kommunestruktur.

 


Informasjonsbrev til kommunene finner du her ...


 

Ytterligere informasjon finner du her ...

Kommunens saksutredning finner du her ...


Lars Fossgaard 11.01.2005