Rutinebeskrivelse for tilsettinger

Ballangen kommune har utarbeidet en rutinebeskrivelse for tilsettinger som skal sikre at kommunen tilegner seg kvalifisert arbeidskraft på en måte som er kjent og akseptert av partene lokalt og som er innenfor rammene gitt i lov- og avtaleverk.

 

Kommunens tilsettingsrutiner har vært behandlet politisk i begynnelsen av 2004. Visse endringer er gjort når det gjelder myndighet i ansettelsessaker, blant annet flytting av ansettelsesmyndighet fra administrasjonsutvalget til rådmannen. Her finner du h
ovedutdrag av rutinebeskrivelsen.
 


Lars Fossgaard 28.01.2004